ZAJĘCIA DODATKOWE

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział I Motylki
10.20 – 10.40
Rytmika
9.00 – 9.15
Religia
9.15 - 9.30
Język angielski
9.00 – 9.20
Gimnastyka korekcyjna
9.00 - 9.15
Język angielski15.00 – 15.15
Zumba
15.00 – 15.15
Zumba
Oddział II Raczki
9.00 – 9.20
Rytmika
9.15 – 9.30
Religia
9.00 – 9.15
Język angielski
9.50 – 10.10
Gimnastyka korekcyjna
9.15 – 9.30
Język angielski

15.15 - 15.30
Zumba
15.15 - 15.30
Zumba
Oddział III Biedronki
9.50 - 10.20
Rytmika
9.30 - 9.50
Religia
10.55 - 11.15
Język angielski
9.20 – 9.50
Gimnastyka korekcyjna
10.55 - 11.15
Język angielski
13.00 - 13.30
Aikido
13.00 - 13.30
Judo
13.00 - 13.30
Aikido
10.00 - 10.30
Szachy
13.40 - 14.00
Nauka tańca
Zajęcia indywidualne
Pianino
13.40 - 14.00
Nauka tańca
15.20 - 15.50
Judo
Oddział IV Słoneczka
9.20 - 9.50
Rytmika
9.50 - 10.15
Religia
10.20 – 10.50
Język angielski
9.30 - 10.00
Szachy
9.45 - 10.15
Język angielski
10.00 - 10.30
Język angielski
10.15 - 10.45
Język angielski
13.00 - 13.30
Aikido
10.30 - 11.00
Język angielski
14.00 - 14.30
Nauka tańca
11.40 - 12.10
Gimnastyka korekcyjna
13.00 - 13.30
Judo
14.00 - 14.30
Nauka tańca
15.30 - 16.00
Judo
13.00 - 13.30
Aikido
Zajęcia indywidualne
Pianino

Oddział V Tygryski
9.30 – 10.00
Język angielski
10.15 – 10.40
Religia
9.50 - 10.20
Język angielski
9.30 - 10.00
Szachy
10.15 - 10.45
Język angielski
10.40 - 11.10
Rytmika
10.45 - 11.15
Język angielski
13.00 - 13.30
Aikido
10.00 - 10.30
Język angielski
14.30 - 15.00
Zumba
11.10 - 11.40
Gimnastyka korekcyjna
13.00 - 13.30
Judo
14.30 - 15.00
Zumba
15.30 - 16.00
Judo
13.00 - 13.30
Aikido
Zajęcia indywidualne
Pianino